Skrócona karta informacyjna Ge Eer 3001

Skrócona karta informacyjna GE Eer 3001 to wytrzymały i wielofunkcyjny system sterowania ruchem, który zapewnia bezpieczne i bezproblemowe sterowanie ruchem w zastosowaniach w wielu sektorach. System oferuje szeroki zakres funkcji, w tym możliwość dołączania do istniejących sieci ruchu, zaawansowaną obsługę wielopoziomowych systemów ruchu oraz kontrolę czasu i pozycji dla pojazdów. Ge Eer 3001 jest wyposażony w technologię sieci bezprzewodowych, co pozwala na wymianę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepszą wydajność i optymalizację ruchu. System może być łatwo skalowany i dostosowywany do potrzeb klienta, a jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla wymagających zastosowań.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Ge Eer 3001

Esencja

Czym jest ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania?

 1. jest klasyfikacją (tylko i aż), opracowaną przez WHO (która wydała też ICD-10/11),
 2. służy (przede wszystkim) do opisywania funkcjonowania człowieka – „jak sobie radzi”, a nie tego „co mu jest”,
 3. jest uzupełnieniem klasyfikacji ICD-10/11, ale jej nie zastępuje; podobnie jak nie zastępuje „typowego” opisu wyników testów psychologicznych (poniżej, powyżej, itd. ),
 4. Przykładowy kod ICF: b117. 0 oznacza, że dana osoba nie ma problemów (. 0) z funkcjonowaniem intelektualnym (b117).

Dłuższy, ale i tak krótki opis ICF

Klasyfikacja ICF dzieli się na dwie części, z których każda dzieli się na dwa składniki klasyfikacji.

Mamy więc cztery obszary do opisania (cztery składniki klasyfikacji), kolejno:

 • (b) funkcje ciała i (s) struktury ciała (to jeden składnik, ale „praktycznie” dwa = dwie dziedziny),
 • (d) aktywność i uczestnictwo,
 • (e) czynniki środowiskowe,
 • czynniki osobowe (których samo ICF nie klasyfikuje, ale z punktu widzenia psychologa, poradni i funkcjonowania człowieka są bardzo ważne, np. : wiek, płeć, nawyki, sposoby radzenia sobie, cechy psychologiczne, itp. )

Klasyfikacja ICF ma charakter zagnieżdżony, czyli możemy korzystać z coraz to niższych poziomów, aby nasz opis był jak najbardziej dokładny. Wersja skrócona to dwa poziomy, a wersja pełna to cztery poziomy (może być ich więcej).

Sam kod według ICF tworzy się według dość prostej zasady (w dużym uproszczeniu). Wyszukujemy w podręczniku ICF co nas interesuje (jaka kategoria), np. dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim znajdujemy: b117 funkcje intelektualne (oznaczenie b = funkcje organizmu), s110 struktura mózgu ( s = struktury ciała), d163 myślenie (d = aktywność i uczestniczenie), e310 najbliższa rodzina (e = czynniki środowiskowe). Dalej kodujemy na ile problem jest poważny posługując się skalą – te „cyferki” to kwalifikatory:

 • 0 = brak problemu (w opisie słownym, np. : żaden, nieobecny, nieistotny, …) 0-4%
 • 1 = nieznaczny problem (niewielki, mały, …) 5-24% (obecny przez mniej 25% czasu)
 • 2 = umiarkowany problem (średni, spory, …) 25-49% (obecny przez mniej niż 50% czasu)
 • 3 = znaczny problem (wielki, silny, …) 50-95% (obecny przez ponad 50% czasu)
 • 4 = skrajnie duży problem (zupełny, …) 96-100% (obecny przez ponad 95% czasu)
 • 8 = nie określony
 • 9 = nie dotyczy
 • Skala ta w założeniu jest taka sama dla wszystkich dziedzin i kategorii, ale w praktyce dopiero badania naukowe mają określić co tak naprawdę ma oznaczać każde z tych określeń / cyfr (por. Załączniku 1; na końcu).

  Wracając do przykładu z niepełnosprawnością intelektualną będziemy mieli zatem: b117. 2 = funkcje intelektualne na poziomie niskim i podobnie zakodowane kolejno: s110. 8 = struktury mózgu nie określony problem (ew. 9 = nie dotyczy), d163. 2 = myślenie na poziomie niskim i e310+2 = średnie wsparcie od najbliższej rodziny. Tyle w ramach dużego uproszczenia.

  Niektóre osoby zaintryguje może „+” przy e310, który oznacza skalę dodatnią i jest wyłącznie dostępny dla „e. czynniki środowiskowe”. Dokładniej:

 • dla „(b) funkcje ciała”, mamy tylko jeden kwalifikator ze skalą ujemną, czyli jedną „ocenę” którą już znamy (od 0 do 4 oraz 8 i 9),
 • dla „(s) struktury ciała”, mamy dwa kwalifikatory: pierwszy który już znamy (tylko ujemna skala), ale też możemy skorzystać z drugiego, dokładniejszego o wartościach: 0 (brak zmian), 1 (zupełny brak), 2 (brak części), 3 (dodatkowa część), 4 (nieprawidłowe wymiary), 5 (brak ciągłości), 6 (niewłaściwa pozycja), 7 (zmiany jakościowe w strukturze, w tym gromadzenie płynu), 8 (nie określone), 9 (nie dotyczy); zapisujemy, kodujemy oba kwalifikatory bez odstępu np. sAAA. 32 = bardzo duże (3) upośledzenie danej struktury, przez brak jej części (2); sprawą otwartą jest na ile Poradnia, a już szczególnie sam psycholog jest przygotowany (ma kompetencje) do tworzenia takiego opisu, nawet opierając się na dokumentacji medycznej,
 • dla „(d) aktywność i uczestnictwo”, mamy skalę „ocen” którą już znamy (od 0 do 4 oraz 8 i 9), ale oprócz pierwszego kwalifikatora „wykonanie” (jak sobie z danym obszarem radzi w środowisku w którym funkcjonuje na co dzień) mamy możliwość zakodować też „zdolności” (jak sobie radzi w sprzyjającym środowisku, ale bez pomocy; „potencjał”), np. d163. 32 = myślenie na bardzo niskim poziomie (3) ale w sprzyjających warunkach na niskim (2); nie musimy kodować drugiego kwalifikatora, wystarczy pierwszy (wykonanie); przy czym idąc za tokiem myślenia autorów klasyfikacji to tak naprawdę wyniki, które uzyskuje psycholog w gabinecie to bardziej drugi kwalifikator = zdolności, niż pierwszy = wykonanie (o którym wnioskować możemy analizując wytwory ze szkoły, domu),
 • dla „(e) czynniki środowiskowe”, mamy tylko jeden kwalifikator o znanej już nam skali „ocen” (od 0 do 4 oraz 8 i 9), ale wyjątkowo mający też możliwość zapisania ułatwień, czyli skali dodatniej, np. e310. 2 = poziom funkcjonowania najbliższej rodziny jest umiarkowaną barierą (trudnością), a e310+2 = poziom funkcjonowania najbliższej rodziny jest umiarkowanym ułatwieniem.
 • Co prawda dodatnią skalę mamy tylko dla (e) ale także przy innych składnikach klasyfikacji możemy wykazywać aspekty pozytywne, np. że myślenie co prawda na 1 = poziomie poniżej przeciętnej (negatywny aspekt), ale pamięć już na 0 = przeciętny poziom (pozytywny aspekt, „silna strona”).

  ICF jest klasyfikacją, więc przede wszystkim klasyfikuje, porządkuje, ułatwia przekazywanie i przetwarzanie danych. Na podstawie informacji z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej powinniśmy być w stanie stworzyć opis danej osoby według kodów ICF. Podobnie mając gotowy opis danej osoby za pomocą samych kodów ICF można stworzyć opis słowny funkcjonowania danej osoby; może niezbyt rozbudowany, np. nie będziemy wiedzieć, dlaczego najbliższa rodzina w umiarkowanym stopniu utrudnia funkcjonowanie dziecka.

  Praktyczne implikacje (Załącznik 1)

  Choć skala (0 do 4) jest jedna dla wszystkich kategorii to dla poszczególnych kategorii kwalifikatory mogą być różnie definiowane przez różnych specjalistów. Upraszczając, np. : b117. 3 (funkcje intelektualne z kwalifikatorem 3 = bardzo niski), ktoś może odczytać jako „odpowiednik” niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, ktoś inny w stopniu umiarkowanym; a ktoś inny stwierdzi, że co prawda b117 dotyczy też niepełnosprawności intelektualnej, ale nie w znaczeniu „ilorazu”/stopnia.

  Z problemem tym zmierzyli się już niektórzy badacze i praktycy, np. w odniesieniu do dzieci ze spektrum autyzmu (por. Aljunied, Frederickson, 2014). Propozycje w oparciu o Aljunied, Frederickson, 2014, s. 385, Tabela 2, d1 Uczenie się, d130 Radzenie sobie:

 • 0 = brak problemu: dziecko radzi sobie spontanicznie,
 • 1 = nieznaczny problem: problem obecny przez mniej niż 25% czasu; dziecko samo naśladuje, ale kiedy jest kierowane/prowadzone przez innych (nie spontanicznie),
 • 2 = umiarkowany problem: problem obecny przez mniej niż 50% czasu; dziecko potrzebuje słownych zachęt/pokierowania, aby naśladować, wykonać zadanie,
 • 3 = znaczny problem: problem obecny przez ponad 50% czasu; dziecko wymaga fizycznych wskazówek i wielu powtórzeń (lub dużo czasu),
 • 4 = „Zupełny” problem / skrajnie duży: problem obecny przez ponad 90% czasu; dziecko angażuje się tylko w powtarzające się albo auto-stymulujące zachowania.
 • Schemat powtarza się dla innych umiejętności, ale np. „0” dla d230 = radzi sobie z codziennymi aktywnościami bez pomocy (stosownie do wieku), zaś dla d335 „0” = używa szerokiego wachlarza gestów (nakazujących, opisujących) i niektórych niewerbalnych wskazówek, np. pocieranie oczu, aby pokazać, że jesteśmy zmęczeni (za: Aljunied, Frederickson, 2014, s. 385).

  Autor tego opracowania twierdzi, że kodowanie ICF nie zastępuje informacji np. dotyczącej poziomu inteligencji. Osoba może być niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, ale w związku z tym – w jej środowisku – może doświadczać codziennie znacznych (3) problemów. Ten sposób rozumienia ICF wydaje się być nadrzędny – jest to w końcu diagnoza funkcjonalna.

  Z drugiej strony bardzo „kusząca” jest myśl, aby do czasu opracowania jednego, spójnego systemu interpretacji wydać „rekomendacje” nawiązujące do tak popularnej skali: przeciętny, poniżej/powyżej, niski/wysoki, b. niski/wysoki. Takie „rekomendacje” mogłyby prezentować się np. jak poniżej:

 • 0 = przeciętny poziom,
 • 1 = poniżej przeciętnej,
 • 2 = niski (niepełnosprawność intelektualna w/s niskim),
 • 3 = bardzo niski (niepełnosprawność intelektualna w/s umiarkowanym i znacznym),
 • 4 = niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim, czy brak, niewykształcona, zniszczona funkcja lub struktura.
 • Chociaż na gruncie praktycznych te „wytyczne” wydają się „mieć sens”, to jednak – zdaniem autora tego opracowania – próba ich (mechanicznego) stosowania doprowadzi do degradacji i wypaczenia istoty całej klasyfikacji funkcjonalnej (ICF) – sprowadzając ją do zbędnego, „cyferkowego” balastu. Upraszczając – ICF ma opisywać codzienne funkcjonowanie osoby a nie jej wynik w narzędziu psychometrycznym! (ten opisujemy oddzielnie, nie kodujemy w ICF)

  = koniec Załącznika 1 =

  Obecnie w języku polskim dostępna jest klasyfikacja ICF dla dorosłych. W języku angielskim można także zapoznać się z jej wersją dla dzieci i młodzieży (ICF-CY).

  Klasyfikacja ICF on-line w j. angielskim:
  http://apps. int/classifications/icfbrowser/

  Polska wersja ICF dostępna jest do pobrania pod adresem:
  http://apps. pdf

  Angielska wersja ICF CY (dzieci i młodzieży) dostępna jest do pobrania pod adresem:
  http://apps. pdf

  Można skorzystać z przygotowanych narzędzi ułatwiających naukę tworzenia opisów dla danej niepełnosprawności czy jednostki z ICD-10/11.

  Można zapoznać się z akapitem o ICF a ICD-11 we wpisie o ICD-11.

  Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta.

  Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zakładce [Ogólne] widoczna jest informacja: To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej. Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian).

  Pola na formularzu widoczne jako pogrubione muszą być koniecznie wypełnione:

  Kod – pole pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego kontrahenta. Pole to może zawierać dowolny ciąg znaków (liter, cyfr), przy czym powinien być on nadawany w sposób pozwalający na łatwą identyfikacje kontrahenta (np. może być to skrót nazwy). Kod musi posiadać unikalną wartość, tzn. W ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie dwóch kontrahentów o identycznych kodach). Kod może być nadawany automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry: Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu.

  Grupa – wybierana jest z listy pomocniczej przez przyciśnięcie klawisza. Aby dodać nową grupę należy wybrać <NOWA…>, wpisać nazwę, opis i zapisać zmiany dyskietką. Lista grup dostępna jest w konfiguracji firmy.

  Rodzaj – pomocnicze pole pozwalające klasyfikować kontrahentów wg rodzaju. Program umożliwia przypisanie kontrahentowi statusu: odbiorca, dostawca, konkurencja lub partner: , gdzie:

  O – odbiorca,

  D – dostawca,

  K – konkurencja,

  P – partner,

  PT – klient potencjalny

  Istnieje możliwość zaznaczenia kilku parametrów równocześnie. Dzięki temu można określić dokładnie rodzaj kontrahenta w przypadku, gdy jest on zarówno dostawcą jak i odbiorcą. Określony rodzaj kontrahenta jest wykorzystywany podczas domyślnego zawężania listy wywoływanej na dokumentach przychodowych (kontrahenci typu Dostawca) i rozchodowych (kontrahenci typu Odbiorca).

  NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer zapamiętywany jest w bazie w postaci pozwalającej na identyfikację kontrahenta wg numeru NIP niezależnie od sposobu wprowadzenia separatorów (kresek).

  Format numeru jest dostosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr. Zarówno na karcie kontrahenta jak i wszystkich formularzach (dokumentach), gdzie numer NIP jest podawany, istnieje dodatkowe pole, gdzie można wpisać przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera przedrostki określone dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy.

  Podczas zakładania nowej karty kontrahenta pole przeznaczone na przedrostek nie jest wypełniane.

  Program posiada mechanizm ostrzegający w przypadku próby wprowadzenia dwóch kontrahentów o tym samym numerze NIP – w takim przypadku pojawia się odpowiedni komunikat, przy czym po wybraniu OK, program pozwala na wprowadzenie dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP.

  Program sprawdza także poprawność podanego numeru NIP, w zależności od ustawień parametru konfiguracyjnego (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Jeśli parametr jest aktywny program będzie sprawdzał poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste lub zawiera skrót PL. W takim przypadku program nie pozwoli zatwierdzić formularza, jeśli numer nie będzie spełniał określonych algorytmów. Jeśli status sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym – poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana.

  Podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT. Jeżeli przed wpisaniem numeru NIP kontrahenta wybrano przedrostek kraju UE inny niż PL, program rozpocznie pobieranie informacji o kontrahencie z bazy VIES (VAT Information Exchange System). Warunkiem jest zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja statusu w VAT. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenieś na formularz), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów. Przed przeniesieniem na formularz dane kontrahenta mogą zostać przez Użytkownika zmienione. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest połączenie z siecią internet oraz to żeby wpisany numer był poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego lub wewnątrzwspólnotowego.

  Dotyczy wersji: 2018. 6. 1

  Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

  Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

  Kontrahent może nie mieć wpisanego numeru NIP. W trakcie zapisu dokumentu, np. faktury sprzedaży, program o tym poinformuje odpowiednim komunikatem i umożliwi uzupełnienie brakującego numeru.

  REGON – pole na wprowadzenie numeru REGON

  PESEL – pole na wprowadzenie numeru PESEL. Program sprawdza poprawność numeru PESEL. W przypadku wpisania numeru nie spełniającego algorytmu poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

  Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii. W dwóch pierwszych można wprowadzić po 50 znaków, w trzeciej 250 znaków.

  Centralizacja jednostek budżetowych:

  Jednostka podlega pod – możliwość wskazania głównej jednostki samorządowej (np. gminy), której podlega kontrahent.

  Dane teleadresowe:

  Kraj – kraj siedziby kontrahenta.

  Kraj ISO – dwuznakowy kod kraju wg standardu ISO 3166-1 alpha-2. Wykorzystywany podczas wysyłania danych kontrahenta do Comarch e-Sklep.

  Miasto – miejscowość, w której kontrahent ma siedzibę. Zarówno miasto, jak i pocztę można podać korzystając ze słownika miejscowości (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku obok pola). Słownik miejscowości jest dostępny w menu Ogólne/ Inne/ Miejscowości. Pole można również uzupełnić, wpisując nazwy bezpośrednio w pole.

  Kod pocztowy – kod pocztowy siedziby kontrahenta. W systemie nie jest prowadzona kontrola formatu kodu pocztowego. Oznacza to, że w polu przeznaczonym na kod pocztowy można wpisywać dowolny ciąg znaków. Dzięki temu możliwe jest wpisywanie adresów dla kontrahentów zagranicznych

  Uwaga

  Jeśli podczas uzupełniania danych kontrahenta użytkownik w polu Kraj wpisze Polska, a w polu przeznaczonym na kod pocztowy – pięć cyfr, to przy zatwierdzaniu kodu program automatycznie dostosuje wpisany kod do formatu ##-### obowiązującego w Polsce.

  Dodatkowe – w pole to można wprowadzić dodatkowe informacje związane z adresem, do 40 znaków.

  Województwo – w polu tym można określić województwo, w jakim znajduje się siedziba kontrahenta. Województwo wybiera się z listy pomocniczej zawierającej wykaz aktualnych województw.

  Telefony – karta zawiera dwa pola na podanie numerów telefonów kontrahenta. Ponieważ miejsce na wpisanie numeru telefonu nie zawiera dodatkowych pól na wpisanie numeru kierunkowego, numery telefonu oraz faksu należy wpisywać wraz z numerami kierunkowymi, np. (022) 278-12-87; +39 (25) 239-01-23

  Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM. Szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w podręczniku do modułu CRM.

  Fax – pole przeznaczone na wpisanie numeru faksu kontrahenta

  E-Mail – pole to służy do wpisania adresu elektronicznego firmy. Obok adresu e-mail znajduje się przycisk  – wyślij pocztę. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres elektroniczny kontrahenta, a jego wciśnięcie powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w programie pocztowym lub w module CRM (jeżeli w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail zostało zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator należy do użytkowników takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem. W przypadku, kiedy na zakładce [e-Sklep] został wskazany co najmniej jeden sklep, pole E-Mail jest nieaktywne. Zmiana adresu e-mail jest wówczas możliwa z poziomu sklepu internetowego.

  URL – miejsce na wpisanie adresu serwera WWW zawierającego dane o kontrahencie. Obok adresu URL znajduje się przycisk  – otwórz stronę www. Przycisk ten umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej z automatycznym wpisaniem podanego adresu URL.

  Kopiuj dane adresowe – funkcja jest dostępna pod przyciskiem. Umożliwia ona kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostaje zawartość pól: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto/Poczta (jeśli pole Miasto jest puste), Ulica z numerami, NIP. Skopiowane dane można następnie wkleić poprzez <CTRL>+<V> do dokumentu Word lub Excel. Po rozwinięciu dodatkowych opcji dla tego przycisku pojawia się funkcja Kopiuj do adresu korespondencyjnego służąca do skopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta.

  Adres korespondencyjny:

  Grupę Adres korespondencyjny można rozwinąć przyciskiem . Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku użytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego.

  Inne:

  Kategoria sprzedaży – po wyborze pola Kategoria sprzedaży użytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody. Kategoria sprzedaży jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów przychodowych, np. faktury sprzedaży, paragony, faktury Pro Forma, rezerwacje, wydania zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wpłata, noty odsetkowe, dokument w Rejestrze sprzedaży VAT oraz Ewidencji przychodów.

  Kategoria zakupu – po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Kategoria zakupu jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów rozchodowych, np. faktury zakupu, przyjęcia zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wypłata, dokument w Rejestrze zakupów VAT oraz Ewidencji kosztów.

  W trakcie przekształcania dokumentów, np. faktury zakupu do faktury wewnętrznej sprzedaży, na dokumenty powstałe z przekształcenia przenoszona jest kategoria z dokumentu źródłowego.

  Nr zezwolenia miejsce na wpisane numeru zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

  ILN/GLN – globalny numer identyfikacyjny nadawany firmie w Polsce przez EAN Polska (http://www. pl/). Identyfikator (numer) wykorzystywany jest w elektronicznej wymianie informacji w formacie EDI (Electronic Data Interchange) pomiędzy Comarch ERP Optima, a innymi systemami informatycznymi (np. firmy Ahold).

  EAN (karta) – kod kreskowy.

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RRAS Sp. z o. o z siedzibą w Gdańsku (80-958), ul. Wały Piastowskie 1, NIP: 5833316209. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych przez RRAS Sp. o. Dane są przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody i będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na nasz adres korespondencyjny lub mailowy. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Skrócona karta informacyjna Ge Eer 3001

  Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Ge Eer 3001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Ge Eer 3001